مقاله اثربخشی مهارت‌های فراشناختی بر توانایی‌های شناختی دانش آموزان نارساخوان

مقاله اثربخشی مهارت‌های فراشناختی بر توانایی‌های شناختی دانش آموزان نارساخوان

فروشنده: ایران دانلود
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 25,000 تومان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 20,000 تومان

معرفی محصول:

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 9 فرمت فایل: WORD

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر تهران تشکیل دادند. تعداد30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک یادگیری کلب (1971) و پرسشنامه تواناییهای شناختی نجاتی(1392) و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس بود. نتایج نشان داد مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری موثر بوده است. در نتیجه مهارت های فراشناختی به عنوان یک روش موثر، مفید و زود بازده در توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارسان خوان است.

مهارت های فراشناختی بر توانایی شناختی دانش آموزان

اختلال یادگیری از اختلال های شایع دوران کودکی و شایع ترین اختلال یادگیری، اختلال خواندن است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013؛ ترجمه سید محمدی، 1393). در این اختلال فرد به رغم آموزش متعارف، هوش کافی و وجود امکانات اجتماعی-اقتصادی در خواندن مشکل دارد. فرد نارساخوان ممکن است در تبدیل نمادهای نوشتاری به گفتاری (خواندن) و گفتاری به نوشتاری (هجی کردن و نوشتن) مشکل داشته باشد. شیوع اختلال خواندن در پسران بیش از دختران است. بررسی های آماری نشان می دهند که بیش از 80 درصد دانش آموزان نارسا خوان پسر هستند و پژوهشگران معتقدند که منشاء بیش از 25 درصد از افت تحصیلی کودکان دبستانی نارسا خوانی است.

مهارت های فراشناختی و شناختی

فراشناخت را می توان یادگیری چگونه یادگرفتن دانست و به طور تخصصی می توان فراشناخت را نحوه نظارت بر تفکر و یادگیری و چگونگی بکارگیری آن در عمل دانست، به عبارت دیگر، معنای اصلی فراشناخت، شناخت در مورد شناخت است. فراشناخت توانایی آگاهی ما از آنچه می دانیم و آنچه نمی دانیم است. اصطلاح فراشناخت به معنی آگاهی از یادگیری خویشتن یا چگونگی یادگرفتن است. بسیاری از محققین معتقدند که مهارت های فراشناختی نقش مهمی در انواع فعالیت های شناختی از جمله تبادل کلامی اطلاعات، درک مطلوب خواندن، انگیزش پیشرفت، درک کلامی، نوشتن، زبان آموزی، ادراک، توجه، حافظه، حل مسئله، شناخت اجتماعی و. .. بازی می کند.

کلید واژه ها:

مهارت های فراشناختی، توانایی های شناختی، سبک های یادگیری، دانش آموزان نارساخوان، اختلال در یادگیری


منابع:

  • انجمن روانپزشکی آمریکا( 1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(5–DSM). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر روان.
  • بابایی، سهیل؛ حسینی، زهرا و بابایی، آتوسا. (1395). رابطه بین سبکهای یادگیری با مهارتهای فراشناختی دانشجویان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی،
  • جوانمرد، غلامحسین؛ رضایی، اکبر و حبیی زاده ملکی، رسول( 1393). تأثیر آموزش مهارتهای فراشناختی بر جنبه های حافظه آشکار در دانش آموزان متوسطه. روان شناسی کاربردی، دوره 1، شماره 1، 60-70.
  • عبداللهی، محمد حسین؛ کدیور، پروین؛ همایونی، علیرضا( 1385). رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته های تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی.

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 9 فرمت فایل: WORD

مقاله اثربخشی مهارت‌های فراشناختی بر توانایی‌های شناختی دانش آموزان نارساخوان
محصول: مقاله اثربخشی مهارت‌های فراشناختی بر توانایی‌های شناختی دانش آموزان نارساخوان
تاریخ به روزرسانی: 1402/8/3
قیمت: 20,000 تومان
حجم فایل: 39 کیلوبایت
فروشنده: ایران دانلود
تلفن فروشنده: 09358220621
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مقاله اثربخشی مهارت‌های فراشناختی بر توانایی‌های شناختی دانش آموزان نارساخوان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: مهارت ‌های فراشناختی ، توانایی ‌های شناختی ، سبک‌های یادگیری ، دانش آموزان نارساخوان ، اختلال در یادگیری ، دانلود فایل وورد مقاله اثربخشی مهارت‌های فراشناختی بر توانایی‌های شناختی دانش آموزان نارساخوان
پشتیبانی: ایران دانلود
09358220621
پشتیبانی
پشتیبانی