همسرتون رو ببوسید

7 اردیبهشت 95 ساعت 18:14
همسرتون رو ببوسید

💠#همسرتون رو #ببوسید! ☝️😅✅حتما ً قبل خواب ببوسیدش!
حتی اگه با هم دعوای بدی کرده باشید...💗ببـوسیـدش !
حتی اگه برچسب ِ ” بد اخلاق ” بهتون چسبونده باشه


💗ببـوسیـدش !
حتی اگه بهتون گیر بیخود داده باشه


💗ببـوسیـدش !
حتی اگه بوی ِ عرق و خستگی میده


💗ببـوسیـدش !
حتی اگه باناراحتی سلام شما رو بده


💗ببـوسیـدش !
حتی اگه خیلی وقته براتون گُل نخریده


💗ببـوسیـدش !.
وقتی صورتش ته ریش ِ جذابی داره
وقتی صداش خسته و خمار خوابه...


💗ببـوسیـدش !
حتی اگه شما رو رنجونده و غرورش نمیذاره دلجویی کنه


💗ببـوسیـدش !
حتی اگه گرسنه اس و با شما مثل آشپز دربارش برخورد می کنه


💗ببـوسیـدش !
حتی اگه یادش میره ازتون تشکر کنه💗ببـوسیـدش !
وقتی تو چشاش پر خواستنه
وقتی دست های ظریف زنونه تون میون دستای زمخت و مردونه اش گم می شن ..💗ببـوسیـدش !
حتی اگه از عصبانیت دارید دیوونه می شید💗بـبوسیـدش !
حتی اگه با حرص می خواید از خونه بزنید بیرون و اون محکم بازوهاش رو دورتون حلقه می کنه و
وسط جیغ های شما با خنده می گه :عزیزم ؛ ببخشید ناراحتت کردم


💗ببـوسیـدش !
وقتی ناغافلی لباسی رو خریده که هفته ی پیش پشت ِ ویترین دیدین و فقط یه کلمه گفتین این چه
خوشگله !


💗ببوسیدش...!
وقتی دست هاش پـر از خرید خونه هست و درو با پاش می بنده💗ببوسیدش.....!
وقتی با نگاهی پر از تحسین سر تا پاتون رو برانداز می کنه


💗ببـوسیـدش !
حتی اگه توی شرکت پیاز خورده و تا موهاش بو میدن


💗ببـوسیـدش !
حتی اگه رو دنده ی ” نه ” گفتن افتاده ..


💗ببـوسیـدش !
وقتی شما رو وسط ِ آرایش کردن می بوسه
وقتی باهاتون کُشتی می گیره و مثل ِ پر از رو زمین بلندتون می کنه .. !✅ قبل خواب ببـوسیـدش .. ! 💏
شاید فردایی نباشه
شاید شما فردا نباشید
شاید...☝️امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره همسرتون رو ببوسید نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: همسر ، بوسه ، دعوای بد ، گیر بیخود ، گُل نخریده ، غرور ، تشکر ،