ایران سی ان
مقاله اثرات متقابل طب سنتی اسلامی ایرانی و طب چینی

مقاله اثرات متقابل طب سنتی اسلامی ایرانی و طب چینی

فروشنده: ایران دانلود
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 106 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 25,000 تومان

معرفی محصول:

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: WORD

چکیده:

توسعه روزافزون علم پزشکی و پیشرفت در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها مرهون تلاش های پیشگامان طب سنتی در سراسر کره خاکی است. در میان کشورهای کهن طب سنتی اسلامی ایرانی و طب چینی اثرگذاری ویژه ای بر روند توسعه و تکمیل علم پزشکی داشته است. مبانی نظری طب سنتی اسلامی ایرانی و طب چینی اگرچه با ساختار و نظریه های متفاوت شکل گرفته است، اما گذری بر تاریخ پزشکی و بررسی متون هر یک نشاندهنده اثرات متقابل این دو طب سنتی بر یکدیگر است.

آنچه در این مقاله مروری صورت پذیرفته است، گذری اجمالی بر تعاملات پزشکی ایران و چیندر طول تاریخ است. این یافته ها بیانگر بررسی مبانی طب چینی در آثار دانشمندان طب اسلامی ایرانی و همچنین اثراگذاری این طب بر پایه های ساختاری طب چینی است. از جمله اثرگذارترین دانشمندان ایرانی بر طب چینی نیز میتوان ابوعلی سینا، زکریای رازی و علی ابن عباس اهوازی را نام برد.

البته این پژوهشگران نیز در آثارشان همچون کتاب قانون و ابن سینا و یا کاما الصناعه فی طب علی ابن عباس از گیاهان دارویی چین نام برده اند، اما پس از نگارش کتاب هایشان و در برخی منابع، این کتابها در اعصار بعدی به چین وارد شده و در طب سنتی چین به خصوص در میان اطبا مسلمان چینی مورد استفاده قرار گرفته است که نمونه بارز این اثرپذیری را در کتاب هوی هوی یائو فانگ میتوان مشاهده کرد. البته این مطالعه کوتاه تنها مدخلی برای ورود به تحقیقات آتی در این زمینه است. امید است بتوان با پژوهش های موضوعی آتی به شفافسازی هرچه بیشتر یافته های حاضر کمک کرد.

طب سنتی ایرانی و چینی

توسعه روزافزون علم پزشکی، تشخیص و درمان بیماری ها مرهون تلاش های پیشگامان طب سنتی در سراسر کره خاکی است. در میان کشورهای کهن، طب سنتی اسلامی ایرانی و چینی اثرگذاری بر روند تکمیل علم پزشکی داشته اند. مبانی نظری طب سنتی اسلامی ایرانی و چینی با ساختار و نظریه های متفاوت شکل گرفته است. اما گذری بر تاریخ پزشکی و بررسی متون هر یک نشاندهنده اثرات متقابل این دو طب سنتی بر یکدیگر است.

جایگاه طب و علوم پزشکی در ایران تنها منحصر به دوره پس از اسلام نیست و پیش از ورود اسلام به ایران نیز جایگاه طب در ایران با نظام و ساختاری مؤثر در پیشبرد بهداشت عمومی و درمان بیماریها زبانزد بوده است.

بررسی مختصر طب سنتی ایرانی و طب چینی

مطالعه حاضر از نوع مروری بوده و با هدف بررسی اثرات متقابل طب سنتی اسلامی ایرانی و طب چینی صورت پذیرفته است. در این مطالعه پژوهشگر ابتدا با جست و جوی کلیدواژگان از پیش تعیین شده پژوهش در پایگاه های داده به گردآوری مقالات موجود بدون توجه به زبان انتشار مقاله شامل فارسی، عربی، چینی و انگلیسی پرداخته و پس از یافتن مقالات مورد نیاز با مطالعه خلاصه مقالات به برگزیدن مقالات قابل قبول پرداخته است.

کلید واژه ها:

طب سنتی اسلامی ایرانی، طب چینی، تاریخ پزشکی


منابع

  • بحرانی پور، علی (1390). «تأثیر مناسبات تیموریان و سلسله مینگ در چین بر نگارگری مکتبی هرات». تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، (2)1، صص 1-24.
  • زائری، قاسم، وانگ، چینگ (راستین) (1394). «بررسی جامعه شناختی تأثیرات طب ایرانی- اسلامی بر نظام طب چینی». مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق)، (1)22، صص 165- 205.
  • کرد افشاری، غلامرضا، محمدی کناری، حوریه (1391). «آموزش پزشکی طب سنتی در دوره اسلامی». مجله طب سنتی اسلام و ایران، (1)3، صص 61-71.

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: WORD

مقاله اثرات متقابل طب سنتی اسلامی ایرانی و طب چینی
محصول: مقاله اثرات متقابل طب سنتی اسلامی ایرانی و طب چینی
تاریخ به روزرسانی: 1401/7/2
قیمت: 25,000 تومان
حجم فایل: 106 کیلوبایت
فروشنده: ایران دانلود
تلفن فروشنده: 09358220621
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مقاله اثرات متقابل طب سنتی اسلامی ایرانی و طب چینی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: طب سنتی اسلامی ایرانی ، طب چینی ، تاریخ پزشکی ، دانلود فایل وورد مقاله اثرات متقابل طب سنتی اسلامی ایرانی و طب چینی
پشتیبانی: ایران دانلود
09358220621
پشتیبانی
پشتیبانی